W przeddzień uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny uroczyście odśpiewano akatyst – stary, bizantyjski śpiew ku czci Matki Bożej. Wykonawcami byli wikariusze i duszpasterze parafii katedralnej: ks. Marcin Kornaga i ks. Sławomir Korona oraz parafii p.w. św. Michala Archanioła w Zamościu: ks. Andrzej Wąsek, ks. Karol Stolarzyk i ks. Waldemar Szczepaniuk.

Akatyst jest hymnem, który powstał na przełomie V/VI wieku i dziś jest wykonywany głównie w cerkwi prawosławnej. Hymn posiada 24 zwrotki, które rozpoczynają się kolejną literą alfabetu i kończą uroczystym śpiewem „Alleluja”. Św. Jan Paweł II propagował wykonywanie tego hymnu, wskazując, że śpiew ten jest drogą do jedności z Kościołem Wschodnim.