Bóg zapłać za ofiary na prace na cmentarzu: 3x50zł, 100zł i 400zł; na konserwację ambony: 2×50, 100zł, 1000zł oraz od Kół Żywego Różańca nr 7, 11 i 14 po 100zł.

Najważniejsze informacje o pracach na cmentarzu i konserwacji ambony:

Na prace na zabytkowym Cmentarzu Parafialnym przy ul. Peowiaków mamy przyznaną kwotę prawie 3 i pół miliona zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków jako refundację po wykonaniu prac. We współpracy z Miastem Zamość chcemy wykorzystać w całości te pieniądze i wykonać prace, które planujemy: remont kaplicy i domu grabarza, naprawę ogrodzenia cmentarza, alei oraz schodów i bramy – szczegóły są podane na ulotkach oraz plakatach. Wykonanie tych prac radykalnie zmieni wygląd cmentarza. Dlatego cały czas prosimy o zakup cegiełek lub wpłaty na konto podane na ulotkach. Prosimy też zachęcać krewnych i znajomych do składania ofiar. Do tej pory zebrano kwotę 195 tys. zł.

Obecnie w pracowni konserwatorskiej w Krzaczkowej obok Rzeszowa trwają prace przy ambonie z nawy głównej Katedry; koszt prac oszacowano na 280 tys. zł. Na te prace otrzymaliśmy w tym roku dotacje od Lubelskiego Konserwatora Zabytków w wysokości 20 tys. zł oraz z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 63 tys. zł. Bardzo dziękujemy ks. Markowi Doboszowi za przygotowanie wniosków o dotacje. Z ofiar od wiernych zabraliśmy 20 tys. zł. Te środki pozwolą wykonać prace zaplanowane w tym roku. W roku 2024 również będziemy ubiegać się o dotacje na kolejny etap prac.

Jeszcze raz bardzo wszystkim dziękujemy za składane ofiary i odpowiedzialność za naszą Katedrę i cmentarz.

Nabożeństwa różańcowe w Katedrze codziennie o godz.: 17.20, a w najbliższą sobotę z powodu ślubu o 17:00 – różaniec w katedrze będzie po Mszy św. wieczornej.

Wykłady z Pisma Świętego ks. dr Sławomir Korona poprowadzi w najbliższy wtorek w godz.: 18:30-20:00;  spotkanie Kręgu Biblijnego – w czwartek po Mszy św. wieczornej.

Serdecznie zapraszamy rodziny do udziały w Mszach św. z Liturgią Słowa dla dzieci w każdą II i IV niedzielę miesiąca w Katedrze o godz. 10:30. Przed Ewangelią dzieci pod opieką katechetki zbiorą się w zakrystii obok wejścia na chór i będą uczestniczyły w Liturgii Słowa dostosowanej do ich wieku (3-8 lat). Szczegóły w gablocie z ogłoszeniami.

Przy wejściach do Katedry można nabyć najnowszy numer „Niedzieli”– cena 10 zł, a w zakrystii – kalendarze Katolickiego Radia Zamość na rok 2024 – cena 10 zł. Serdecznie zachęcamy.

W ubiegłym tygodniu odeszli do Pana:

† August Malinowski, ul. Peowiaków

† Maria Jasek, ul. Peowiaków

† Helena Kusier, ul. Peowiaków

† Anna Pełczyńska, ul. Orzeszkowej

† Irena Kołdyj, ul. Orzeszkowej

† Danuta Strzałkowska, ul. Peowiaków

† Czesława Suchowierz, ul. Kamienna (pogrzeb będzie w poniedziałek)

† Barbara Tomaszczuk, ul. Kilińskiego (pogrzeb będzie w sobotę)