Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

Każdego roku, w pierwszy poniedziałek grudnia, w naszej parafii odbywa się bierzmowanie osób dorosłych z terenu całej diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Uroczystościom przewodniczył biskup Marian Rojek. Bierzmowanie jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej,  wyciska w duszy niezniszczalny znak, „znamię”, pieczęć Ducha Świętego, która jest symbolem całkowitej przynależności do Chrystusa i trwałego oddania się na Jego służbę (por. KKK 130).