Sakrament chrztu św. w Katedrze jest udzielany:

 • w IV niedzielę miesiąca w czasie Mszy św. o godz. 12.00,
 • w drugi dzień świąt Narodzenia Pańskiego (św. Szczepana) i Wielkanocy (Poniedziałek Wielkanocny) o godz. 12.00,
 • po Mszy św. – w pozostałych dniach.

Najpóźniej miesiąc przed planowaną datą chrztu rodzice dziecka zgłaszają się w kancelarii (można przez telefon).

Konferencja przed chrztem dla rodziców odbywają się podczas spisywania aktu chrztu. Dlatego przy spisaniu aktu chrztu powinni być ojciec i matka dziecka.

Konferencja przed chrztem dla chrzestnych odbywają się podczas wypisywania zaświadczenia dla rodziców chrzestnych lub podczas spisywania aktu chrztu, jeśli rodzice są z naszej Parafii.

W ostatnim tygodniu przed chrztem rodzice zgłaszają się do kancelarii w celu spisanie aktu chrztu. Do spisania aktu chrztu potrzebny jest odpis skrócony aktu urodzenia dziecka z USC oraz ważne zaświadczenie z udziału w konferencji przed chrztem dla chrzestnych. Jeśli rodzice mieszkają poza Parafią Katedralną (chodzi o parafię faktycznego zamieszkania, nie zameldowania), wymagana jest zgoda proboszcza na chrzest poza parafią zamieszkania.

Jeśli rodzice nie mają ślubu kościelnego, zobowiązani są przed chrztem dziecka wspólnie ze chrzestnymi złożyć oświadczenie (w załączniku na końcu artykułu).

Chrzestni zobowiązani są przedstawić zaświadczenia ze swojej parafii (chodzi o parafię faktycznego zamieszkania, nie zameldowania), że są wierzącymi i praktykującymi katolikami i mogą być dopuszczeni do godności chrzestnych, a więc:

 • są wystarczająco dojrzali do pełnienia tego zadania, to znaczy ukończyli 16 rok życia,
 • przyjęli trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię oraz prowadzą życie zgodne z wiarą (są praktykującymi katolikami – uczęszczają na niedzielną Eucharystię, korzystają systematycznie ze spowiedzi, itp.),
 • należą do Kościoła katolickiego i prawo nie zabrania im pełnić zadania chrzestnego,
 • żyją w związkach sakramentalnych (nie dopuszcza się konkubinariuszy),
 • kandydaci w wieku szkolnym przedstawiają zaświadczenie od katechety o uczęszczaniu na religię.

Chrzestnymi nie mogą być osoby, które:

 • nie prowadzą życia sakramentalnego (nie uczęszczają na niedzielną Eucharystię, nie korzystają z sakramentu spowiedzi, itp.),
 • żyją w związkach cywilnych lub konkubinatach,
 • rodzice, którzy nie posyłają dzieci na religię w szkole,
 • nie przyjęły sakramentu bierzmowania,
 • prawo zabrania im pełnić zadania chrzestnego,
 • nie uczęszczają na religię w szkole (dotyczy to uczniów wszystkich typów szkół).

 

Pliki do pobrania