1. Dzisiejsza II Niedziela Wielkanocna jest świętem Miłosierdzia Bożego, a zarazem dniem patronalnego odpustu w naszej Katedrze ku czci Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła. Bardzo dziękujemy ks. Jarosławowi Przytule za wygłoszone słowo Boże. Po każdej Mszy św. obok dzwonnicy członkowie wspólnot religijnych będą częstowali ciastem, kawą lub herbatą oraz zbierali ofiary na prace konserwatorskie w Katedrze – w tym roku chcemy rozpocząć prace przy ambonie z nawy głównej. Bardzo dziękujemy za przygotowanie namiotu z ciastem, który stwarza wspaniałą okazję do integracji w dniu odpustu w naszej Parafii.
  2. Rozpoczynamy dziś Tydzień Miłosierdzia. Chcemy dzisiaj bardzo serdecznie podziękować wszystkim za zaangażowania w dzieła miłosierdzia w naszej Parafii. W roku 2022 podczas różnych zbiórek zebraliśmy około 80 tys. zł na pomoc dla najbardziej potrzebujących; pomagamy poprzez okazjonalne wspieranie ubogich, przygotowanie paczek świątecznych dla nich, a także pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy. Staramy się przede wszystkim pomagać uchodźcom uzyskać samodzielność. Dlatego nasi parafianie i członkowie wspólnot religijnych pomagali im w załatwianiu różnych spraw np. uzyskanie nr pesel, wizyty u lekarza, zapisanie dzieci do przedszkola lub szkoły, wyposażenie kuchni i pokoi; przed rokiem przekazano osobom pokrzywdzonym przez wojnę odzież, jedzenie i inne potrzebne rzeczy. Już ponad 100 osób skorzystało z nauki języka polskiego prowadzonej w naszej Parafii. Od sierpnia działa u nas Centrum Pomocy Uchodźcom prowadzone przez CARITAS, korzysta z niego kilkaset osób miesięcznie. Wszelkie środki na pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy pochodzą z różnych programów oraz ofiar z jasnym przeznaczeniem na ten cel.
  3. Dzisiaj po Mszy św. o 10:30 w sali obok kancelarii będzie spotkanie z rodzicami dzieci, które przygotowują się do I Komunii św., a w następną niedzielę po Mszy św. o 10:30 będzie spotkanie z rodzicami dzieci, które przygotowują się do I Komunii św. rocznicowej.
  4. Bardzo dziękujemy za ofiary na prace na Cmentarzu przy ul. Peowiaków. Do 15 kwietnia zebrano kwotę 103 tys. zł, w sumie już 530 rodzin złożyło ofiary. Prosimy dalej o zakup cegiełek lub wpłaty na konto. Cegiełki można dzisiaj nabyć również w namiocie obok dzwonnicy. Szczegóły o zbiórce na stronie internetowej naszej Parafii.
  5. Dzisiaj w godzinach 9:45-13:45 zachęcamy do obejrzenia wystawy pisanek i ozdób wielkanocnych, która jest eksponowana w sali obok Infułatki, wejście od południowej strony Katedry. Zwiedzanie wystawy jest bezpłatne, zachęcamy do składania ofiar do puszki na utrzymanie muzeum.
  6. We wtorek o 19:00 w sali obok kancelarii – spotkanie Rycerzy Kolumba, a w środę w Kościele św. Katarzyny wykład ks. dra Jarosława Szymczaka ,,Piękno ludzkiej miłości” po Mszy św. o 17:00. W najbliższą sobotę nie będzie wykładów z Biblii w Wikarówce.
  7. Przy wejściach do Katedry można nabyć najnowszy numer „Niedzieli”. Cena 10 zł.
  8. W ubiegłym tygodniu odeszli do Pana:

† Jan Łyś, Mokre

† Adam Zych, ul. Peowiaków

† Ryszard Kopciowski, ul. Ciepła