Zabytkowy Cmentarz Parafialny przy ul. Peowiaków w Zamościu został założony około 1812 roku, potem był wielokrotnie powiększany. Układ wszystkich alei na cmentarzu odzwierciedla fazy jego rozwoju. Najstarsze nagrobki pochodzą z pierwszej połowy XIX wieku.

Od 2010 roku cmentarzem zarządza administrator. Według umowy z Parafią Katedralną jego zadaniem jest organizacja pochówków oraz utrzymanie porządku na cmentarzu. Środki finansowe, które otrzymuje Parafia z tytułu dzierżawy cmentarza, w całości są przeznaczone na prace remontowe na nekropolii. W ciągu ostatnich lat dokonano zabezpieczenia ogrodzenia przed zawaleniem w okolicach skrzyżowania ulic Peowiaków i Przemysłowej oraz naprawy około 250 m alei. Dzięki działalności Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu w ciągu 18 lat odnowiono prawie 50 zabytkowych nagrobków. Środki pochodziły ze zbiórek organizowanych przez Komitet.

Obecny stan cmentarza wymaga gruntownych prac remontowych i konserwatorskich. Najważniejsze z nich to wyłożenie kostką chodników w alejach oraz remont bramy wejściowej ze schodami i ogrodzenia, które po budowie wiaduktu w 1979 roku stanowi mur oporowy dla chodnika i ulicy; obecnie w niektórych miejscach grozi zawaleniem.

Dlatego, po rozmowach przeprowadzonych z Proboszczami oraz Społecznym Komitetem Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu, bardzo proszę o ofiary na odnowę cmentarza. Ofiary można składać poprzez nabycie cegiełek (w nominałach: 50 zł, 100 zł lub 200 zł), bezpośrednie wpłaty na konto (nr konta PKO BP 09 1020 5356 0000 1502 0186 1020) lub zrzutka.pl. Koszt wykonania wszystkich prac jest szacowany na około 4 mln zł. Jest to wysoka kwota, jednak możliwa do pozyskania. Na cmentarzu groby swoich bliskich posiada około 20-30 tys. rodzin z Zamościa i okolic. Jeśli każda rodzina w miarę swoich możliwości, do końca kwietnia br. złożyłaby ofiarę 50 zł, 100 zł lub 200 zł, uzyskalibyśmy kwotę około 2 mln zł i moglibyśmy ubiegać się o taką samą kwotę ze źródeł zewnętrznych (wysokość dotacji odpowiada wysokości środków własnych). W ten sposób w ciągu najbliższych lat wykonalibyśmy zaplanowane prace.

Dzisiaj po każdej Mszy św. można pobrać ulotkę ze szczegółowymi informacjami o zbiórce ofiar, planowanych pracach i numerem konta. Cegiełki można nabyć w zakrystiach zamojskich kościołów i kaplic do końca kwietnia br.

Bardzo dziękujemy za złożone ofiary. Dzięki naszemu wspólnemu  zaangażowaniu dokonamy razem odnowy Zabytkowego Cmentarza Parafialnego przy ul. Peowiaków.

 

ks. Robert Strus

Proboszcz Katedry