11 listopada w Katedrze Zamojskiej sprawowana była uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny. Eucharystii przewodniczył  ks. por. Konrad Zalewski, homilię zaś wygłosił ks. ppłk Tomasz Skupień.  Katedralne uroczystości wpisywały się w program zamojskich obchodów Dnia Niepodległości.