W III Niedzielę Zwykłą obchodziliśmy w Kościele Niedzielę Słowa Bożego, ustanowioną przez papieża Franciszka. Jak podkreślił Ojciec Święty, celem tej inicjatywy jest by „w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Świętego”. Przez cały dzień homilie głosił ks. dr Sławomir Korona, biblista, moderator Dzieła Biblijnego. Podkreślał znaczenie Pisma Świętego w życiu chrześcijanina oraz udzielił kilku wskazówek co do lektury Biblii. Wskazał także współczesne możliwości poznawania Pisma Świętego, chociażby za pośrednictwem Katolickiego Radia Zamość.