Święty Mikołaj nocą wędruje,
w okna zagląda i nasłuchuje.
Gwiazdka w okna świeci,
gdzie są grzeczne dzieci?

W pierwszą niedzielę grudnia św. Mikołaj odwiedził naszą parafię. Dwa dni przed swoim świętem odwiedził dzieci, które oczekują spotkania ze świętym, który znany jest z przynoszenia prezentów. Odwiedziny św. Mikołaja w naszej parafii są okazją nie tylko do obdarowania najmłodszych – i tych nieco starszych – prezentami, ale także do przypomnienia postaci tego znanego świętego. Św. Mikołaj z Miry, żyjący w IV wieku święty jest biskupem, patronem m.in. cukierników, piekarzy, kupców, marynarzy oraz studentów. Znany jest przede wszystkim ze swej troski o każdego ubogiego. W mieście w którym żył, znany był z cichego obdarowywania biednych i potrzebujących prezentami w postaci jedzenia, ubrań czy drobnych kwot pieniężnych. Jego dobre serce zostało nagrodzone wyniesieniem do godności świętego.