Poniedziałek 2 stycznia

rano: od 900 Peowiaków 6 i 7 od 1000 Peowiaków 22

popołudniu: od 1530  Piłsudskiego15; od 1700 Kilińskiego 21 i Piłsudskiego 15A

 

Wtorek  3 stycznia

rano: od 900 Peowiaków 30 i 38; od 1100 Peowiaków 34 i 40; od 1200  Peowiaków 36 i 40A

popołudniu: od 1530  Redutowa 2 –  od numeru pierwszego jeden ksiądz i od numeru ostatniego jeden ksiądz

 

Środa 4 stycznia

rano: od 900 Peowiaków 24; od 1200  Peowiaków 26

popołudniu: od 1530  Piłsudskiego domy prywatne do nr 32; Redutowa 4; od 1630  Ciepła 1; od 1700 Sadowa 4

 

Czwartek 5 stycznia

rano: od 900 Peowiaków 42; 44 i 50; od 1000  Peowiaków 50A; od 1200 Peowiaków 46

popołudniu: od 1530  Ciepła 4 od numeru pierwszego jeden ksiądz i od numeru ostatniego jeden ksiądz oraz i Piłsudskiego 10D; od 1700  Piłsudskiego 13

 

Sobota  7 stycznia

rano: od 900 Podgroble, Królowej Jadwigi, Studzienna i Sadowa domy prywatne; od 930 Zgody; od 1100 Podleśna i Związkowa;  od 1200 Emilii Plater; od 1300 Sadowisko

popołudniu: od 1500  Kilińskiego 3 –  jeden ksiądz od numeru pierwszego a drugi od ostatniego; Oboźna 19 –  jeden ksiądz od numeru pierwszego a drugi od ostatniego