W tym roku rozpoczęliśmy zbieranie ofiar i prace na Cmentarzu przy ul. Peowiaków. Od marca zebrano kwotę 228 635, 00 zł (środki te pochodzą ze sprzedaży cegiełek, wpłat na konto oraz opłat od administratora cmentarza). W sumie już ponad 1 000 rodzin złożyło ofiary.

Od marca wykonano prace:

– wycinka drzew przy murze od ul. Przemysłowej,

– naprawa fragmentu ogrodzenia od ul. Przemysłowej,

– wycinka drzew przy murze od wiaduktu,

– ekshumacja szczątków i prace przy likwidacji grobu obok uszkodzonego ogrodzenia,

– przygotowanie projektu zaplanowanych prac w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Koszt prac wyniósł – 143 039,00 zł.

Na koncie obecnie pozostaje do wykorzystania – 85 596,00 zł. Środki te będą wykorzystane na zorganizowanie miejsca składania śmieci, które spełniałoby wszelkie standardy estetyczne i praktyczne oraz wykonanie koniecznych prac, które nie zostały ujęte w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków. Obecnie trwa procedura pozyskania środków z tego programu. Jeśli przebiegnie ona pozytywnie, z otrzymanych środków zostaną na cmentarzu wykonane następujące prace: remont i konserwacja Kaplicy Cmentarnej i Domu Grabarza; naprawa ogrodzenia, które po budowie wiaduktu w 1979 roku stanowi mur oporowy dla chodnika i ulicy (obecnie w niektórych miejscach grozi zawaleniem); remont schodów i bramy wejściowej na cmentarz; wyłożenie kostką chodników w alejach. Koszt prac wyniesie 3 500 000,00 zł.

Prosimy dalej o zakup cegiełek lub wpłaty na konto. Ofiary można składać poprzez nabycie cegiełek (w nominałach: 50 zł, 100 zł lub 200 zł) w parafiach zamojskich lub bezpośrednie wpłaty na konto bankowe:

odbiorca: Parafia Katedralna w Zamościu

nr rachunku: 09 1020 5356 0000 1502 0186 1020