Obecnie trwają przygotowania do prac na Cmentarzu Parafialnym w ramach  Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie na wiosnę rozpoczną się następujące prace: remont i konserwacja Kaplicy Cmentarnej i Domu Grabarza; naprawa ogrodzenia, remont schodów i bramy wejściowej na cmentarz; wyłożenie kostką chodników w alejach. Prace te będą trwały ponad rok, a ich koszt wyniesie 3 500 000,00 zł. Bardzo dziękujemy Władzom Miasta, Radnym Rady Miasta Zamościa, Urzędnikom Magistratu i Konserwatorom Zabytków za ogromną pomoc. Procedury pozyskania środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków są bardzo złożone. Jednak dzięki powszechnemu zrozumieniu konieczności wykonania planowanych prac, wszystko do tej pory przebiega pomyślnie.

Planujemy wykonać jeszcze prace, które nie są objęte programem, między innymi zorganizować w najbliższym czasie miejsce na pojemniki na śmieci poza obrębem cmentarza (jest to konieczne do wykonania remontu Domu Grabarza) oraz dokonać odnowienia kaplicy rodziny Badzianów, która znajduje się przy głównej alei. Koszty tych prac zostaną pokryte ze zbiórek prowadzonych od marca ubiegłego roku oraz z kwesty organizowanej przez Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu.

Bardzo dziękujemy za ofiary złożone w okresie od marca 2023 roku do dnia dzisiejszego. Zebrano kwotę 233 635, 00 zł (środki te pochodzą ze sprzedaży cegiełek, wpłat na konto oraz opłat od administratora cmentarza).

Od marca wykonano prace:

– wycinka drzew przy murze od ul. Przemysłowej,

– naprawa fragmentu ogrodzenia od ul. Przemysłowej,

– wycinka drzew przy murze od wiaduktu,

– ekshumacja szczątków i prace przy likwidacji grobu obok uszkodzonego ogrodzenia,

– przygotowanie projektu zaplanowanych prac w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Koszt prac wyniósł – 143 039,00 zł.

Na koncie obecnie pozostaje do wykorzystania – 90 596,00 zł.

 

Ofiary można składać poprzez nabycie cegiełek (w nominałach: 50 zł, 100 zł lub 200 zł) w parafiach zamojskich lub bezpośrednie wpłaty na konto bankowe:

odbiorca: Parafia Katedralna w Zamościu

nr rachunku: 09 1020 5356 0000 1502 0186 1020