W sobotę (29 lipca) została rozpoczęta wycinka drzew, które rosły obok muru lub nawet w samych murze przy rondzie na ul. Peowiaków. Konserwator zabytków wydał zezwolenie na te prace, ponieważ istniało bardzo poważne niebezpieczeństwo zawalenia drzew, a także ich usunięcie to pierwszy etap naprawy tego odcinka ogrodzenia. W tym tygodniu zostanie również naprawiony odcinek ogrodzenia od ul. Przemysłowej.