Wielki Post jest czasem nawracania swojego serca do Boga. Doskonałym na to czasem są rekolekcje wielkopostne. W naszej Parafii rekolekcje dla dzieci i młodzieży odbywały się od 27 do 29 marca. Prowadził je ks. Dariusz Babiak. Ważnym dniem był zwłaszcza dzień spowiedzi, dzień pojednania z Panem Bogiem.  Dziękujemy Dyrekcji, Nauczycielom oraz Uczniom ze Szkół naszej Parafii za obecność oraz czynne zaangażowanie w przygotowanie liturgii oraz za zasłuchanie w głoszone nauki