Spotkania młodzieży kończącej przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania będą odbywały się w następujących terminach:

  1. Spotkanie indywidualne z rodzicem i kandydatem w kancelarii parafialnej (10, 17 i 24 września w godzinach 9.00 – 11.00– należy wybrać jeden termin i zabrać ze sobą indeks potwierdzający odbyte spowiedzi a także – w przypadku osób, które były chrzczone poza parafią katedralną – świadectwo chrztu z miejsca gdzie chrzest był udzielany, należy także wybrać imię do bierzmowania a także podać imię i nazwisko świadka bierzmowania)
  2. Spotkania w katedrze – I spotkanie – 6 października 16.00 II spotkanie – 12 października 16.00 III spotkanie – 14 października 16.00 (podczas pierwszego spotkania kandydaci otrzymają kartkę z którą należy udać się do spowiedzi i dostarczyć na spotkaniu 14 października)
  3. DZIEŃ BIERZMOWANIA – 17 PAŹDZIERNIKA godzina 18.00

 

Wymagania dotyczące świadka bierzmowania

Kodeks Prawa Kanonicznego (KPK 874) wskazuje wymagania dla osób mogących być dopuszczonych do godności świadka bierzmowania:

  • Ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
  • Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić (świadkiem bierzmowania nie może być osoba żyjąca w związku niesakramentalnym lub będąca w karach kanonicznych);
  • Przedstawił odpowiednie potwierdzenie od proboszcza miejsca zamieszkanie wskazujące na możliwość dopuszczenia do godności świadka bierzmowania;
  • Przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania i dostarczyć potwierdzenie odbytej spowiedzi.