W sobotę, 10 grudnia przy naszej Katedrze odbyło się spotkanie animatorów rejonu zamojskiego Kościoła Domowego.
Podczas spotkania omówiono bieżące sprawy kręgów, rozważano Słowo Boże, powzięto również plany na najbliższy czas, uwzględniając zbliżającą się Ogólnopolską Pielgrzymkę Ruchu Światło -Życie na Jasną Górę z okazji 50-lecia istnienia Ruchu.
Kolejne spotkanie dla wszystkich rodzin Domowego Kościoła rejonu zamojskiego odbędzie się 8 stycznia 2023 r. w ramach wspólnotowego opłatka.