O godzinie 20.00 w naszej Katedrze rozpoczęła się najważniejsza Msza Święta w całym roku kalendarzowym i liturgicznym. Sprawowana przez wszystkich kapłanów pod przewodnictwem proboszcza katedry ks. Roberta Strusa była Mszą Świętą wigilijną Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.  Poświęcenie ognia i paschału, odśpiewanie exultetu, wysłuchanie czytań mszalnych i homilii wygłoszonej przez ks. Marcina Kornagę, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych oraz śpiew litanii do wszystkich świętych wpisywały się w te najważniejsze dla chrześcijanina obrzędy. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie liturgii – Kościołowi Domowemu, Akcji Katolickiej, Wspólnocie Galilea, scholi parafialnej

Fot.: Natalia Kukułowicz