Wielki Piątek jest dniem pokuty i umartwienia. Kościół nie sprawuje wówczas Mszy Świętej. W godzinach wieczornych w naszej Katedrze pod przewodnictwem ks. bpa Mariana Rojka sprawowana była liturgia Męki Pańskiej.  Składała się ona z czterech części: liturgii słowa z uroczystą aklamacja opisu Męki Jezusa Chrystusa według św. Jana, adoracji krzyża, liturgii eucharystycznej oraz procesji do Grobu Pańskiego

Fot.: Dawid Pryciuk, WSD