W sobotę 15 października w salach duszpasterskich w domu parafialnym rozpoczęły się zajęcia dla uchodźców wojennych z Ukrainy, podczas których uczestniczy będą uczyć się języka polskiego, historii polski i informatyki. Matki z dziećmi na czas trwania zajęć mają zapewnioną opiekę nad potomstwem. Organizatorem tej formy pomocy dla uchodźców jest Fundacja „Potrafisz Polsko” z siedzibą w Łosiowie, a zajęcia są organizowane w ramach realizacji projektu na rzecz cudzoziemców przebywających legalnie na terytorium RP, posługujących się językiem ukraińskim, dofinansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy na realizację projektu wybranego w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, ogłoszonego w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.

Realizacja tego programu w naszej Parafii jest możliwa dzięki zaangażowaniu pana posła Jarosława Sachajko i pracowników jego biura poselskiego.