W każdą środę o 18:45 w Infułatce są spotkania wspólnoty GALILEA. W najbliższy piątek o godzinie 17:00 będzie w Katedrze wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa w intencji przebłagalnej z prośbą o miłosierdzie oraz łaskę nawrócenia i pokuty. W sobotę 16 marca o 16:30 w Sali Legionowej będzie spotkanie Akcji Katolickiej.

W naszej Parafii powstał Parafialny Zespół CARITAS, do którego zgłosiło się już 10 osób. Kolejne osoby, które chcą zaangażować się w pracę zespołu poprzez pomoc potrzebującym prosimy o kontakt z ks. Proboszczem.

Rekolekcje wielkopostne w Katedrze będą w dniach 18-20 marca. Będzie je głosił ks. prof. Paweł Mąkosa z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Droga Krzyżowa w czasie Wielkiego Postu w każdy piątek o 15.30 i 19.00, w sobotę o 16.00 – dla dzieci. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę o 17.20.

W tym tygodniu zostały zakończone prace w Kaplicy MB Odwachowskiej: pomalowano ściany, uzupełniono braki tynku oraz zamontowane nowe oświetlenie. Koszt prac wyniósł 25 tys. zł. Bardzo dziękujemy za złożone ofiary na te prace w wysokości 14 450zł. W ostatnim tygodniu złożono ofiary: 2x50zł, 2x100zł, 200zł i 500zł; od Kół Żywego Różańca nr 1– 150zł; nr 4 – 200zł,  nr 13– 200zł; nr 14 – 150zł i nr 16 – 100zł; od społeczności Mokrego i Hubal – 1 000zł. Prace pod chórem związane z przygotowaniem wejścia do krypt od strony północnej Katedry będą trwały jeszcze przez kilka tygodni. W kryptach tych zostaną przygotowane sarkofagi na przyszłe pochówki Biskupów Zamojsko-Lubaczowskich. Prace te są w całości finansowane z funduszy Diecezji.

Bóg zapłać za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego od Kół Żywego Różańca: nr 1 – 150, nr 3 – 150, nr 4 – 200, nr 9 – 200, nr 12 – 240, nr 13 – 100, nr 14 – 150zł, nr 16 – 100, KŻR  z Mokrego – 300zł.

Policealna Szkoła Centrum Szkół Akademickich ,,Student” prowadzi do końca marca rekrutację na kierunki medyczne. Szczegóły w gablocie z ogłoszeniami.

Bardzo prosimy o wcześniejsze prowadzenie prac porządkowych przed Wielkanocą na cmentarzu parafialnym. Prosimy też składać śmieci tylko w miejscu do tego wyznaczonym, które zostało przygotowane za ogrodzeniem cmentarza. Pozwoli to sprawnie wywozić śmieci na wysypisko. Jeśli wszyscy będą przestrzegać zasad określonych w regulaminie cmentarza, problem śmieci zostanie rozwiązany, na cmentarzu będzie oczekiwany porządek.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mokrem zachęca do zapisywania dzieci do oddziałów przedszkolnych od 3 do 6 lat, a także do klasy pierwszej i wyższych szkoły podstawowej. Trwają też zapisy do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Ojca Pio. Szczegółowe informacje w sekretariatach szkół.

Dnia 15 marca Mszą Świętą o godz. 18:00 w Kościele św. Brata Alberta rozpoczyna się kolejna edycja Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Przygotowanych jest 15 tras, o różnej długości. Szczegóły i zapisy na stronie internetowej www.edk.org.pl oraz na facebook: EDK Zamość. Dnia 15 marca o 19:00 w Kościele Św. Krzyża będzie Nauczycielska Droga Krzyżowa.

Dzisiaj po każdej Mszy św. można złożyć ofiary na Katolickie Radio Zamość.

Przy wejściach do Katedry można nabyć najnowszy numer „Niedzieli”, cena 10 zł, a w zakrystii paschaliki po 10 zł oraz baranki wielkanocne po 8 zł.