Informujemy, iż wszystkie sprawy administarcyjne związane z cmentarzem załatwicie Państwo u zarządcy:

Centrum Pogrzebowe MEMENTO
ul. Peowiaków, 22-400 Zamość
(Cmentarz Parafialny)
tel. 605 180 060

 

http://cmentarze24.pl/zamosc/

http://mogily.pl/zamosckatedralny

 

Cmentarz parafialny przy ulicy Peowiaków, założony w tym miejscu między rokiem 1810 a 1812. Został wpisany do Rejestru Zabytków 28 grudnia 1984 roku. Pierwszy cmentarz wyznaczono, na prośbę Kapituły Zamojskiej, poza murami miasta już w 1784 roku na Przedmieściu Lubelskim (w okolicy dzisiejszych ulic Sadowej i Studziennej) przy dawnym kościółku św. Katarzyny. (W 1790 roku założono cmentarz Powązkowski w Warszawie, w 1794 roku „Pod Lipkami” w Lublinie, w 1804 roku Rakowicki w Krakowie.)

Cmentarz wojenny „Rotunda” z prochami 45.482 ofiar hitlerowców, powstał w 1944 roku wokół Rotundy i wzdłuż alei prowadzącej do niej. Obóz urządzono w 1940 roku w dawnej działobitni, późniejszej prochowni, wzniesionej w latach 1825 – 31 pod kierunkiem Jana Malletskiego. Najpierw gestapo urządziło tu więzienie śledcze, a potem obóz dla wysiedlanych z Zamojszczyzny (do końca 1941 roku). Przez Rotundę przeszło około 50 tys. więźniów. W 1947 roku ustawiono na murach ośmiometrowy, betonowy krzyż. W trzynastu celach urządzono mauzolea poszczególnych grup społecznych. Na ruinach pierwszej celi (zbombardowanej w 1939 roku), gdzie dokonywano masowych rozstrzeliwań, ustawiono tablicę, brzozowy krzyż i zasieki z oryginalnego drutu kolczastego. W latach 1945 – 47 na zewnętrznym murze Rotundy umieszczono 175 kamiennych tabliczek z nazwiskami ofiar. W jednej z kwater pogrzebano prochy 20 ofiar stalinowskich z 1947 roku, ekshumowanych w latach osiemdziesiątych XX wieku.

Kapłani pochowani w kryptach katedry:
bp Jerzy Zamoyski (+1620), bp Jan Chrzciciel Zamoyski (+1655), o. Dominik Convalis (+1605), ks. Mikołaj Kiślicki (+1620),
ks. Wawrzyniec Starnigiel (+1639), ks. Jan Ursinus (+1613)

Kapłani pochowani na Rotundzie w Zamościu:
ks. Antoni Gomółka (+1941), o. Jan Jakubowski CSsR (+1940), o. Wincenty Wójtowicz CSsR (+1940)

Kapłani pochowani na cmentarzu parafialnym:
ks. Jan Borowski (+2016), ks. Adam Burlewicz (+1954), ks. Józef Dąbski (+1949), ks. Henryk Dubiszewski (+1951), ks. Marian Giermakowski (+1972), ks. Leon Godziszewski (+1903), ks. Wincenty Hartman (+1947), ks. Andrzej Jabłoński (+1994), ks. Stanisław Klimkiewicz (+1940), ks. Antoni Kargol (+1971), ks. Henryk Kozłowski (+1983), ks. Józef Kuniec (+1980), ks. Edward Mikołajun (+1951), ks. Ignacy Niposki SJ (+1914), ks. Tomasz Petrykowski (+1907), ks. Wacław Staniszewski (+1979), ks. Władysław Szymoński (+1915), ks. Franciszek Zawisza (+1976), ks. Franciszek Zenta (+1947), ks. Kazimierz Jacek Żórawski (+2007)

Ojcowie Redemtoryści pochowani na cmentarzu parafialnym:
br. Alfons Czajkowski (+1969), o. Andrzej Drwal (+2000), o. Bronisław Gnus (+1941), o. Leon Golnik (+1960), o. Adam Gondek (+1978), o. Antoni Grabe (+1954), o. Stanisław Grela (+1983), o. Stanisław Jękot (+1976), br. Franciszek Klimaj (+1942), o. Kazimierz Nocuń (+1942), o. Mieczysław Powązka (+2003), o. Ryszard Szostak (+2014), o. Wenanty Wilkosz (+2005), br. Jan Michał Zych (+1998)