Zapytanie ofertowe na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Renowacja Zabytkowego Cmentarza Parafialnego w Zamościu – Rej. Zabytków A/1243”.  Projekt dofinansowany z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład.

Załączniki oprócz 1-7 i 9 to dokumentacja techniczna, którą można pobrać również ze strony biuletynu Miasta Zamość (załącznik nr 8)

https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/index.php?id=93&action=details&document_id=2006486

Pliki do pobrania