1. W naszej Katedrze w najbliższym czasie będzie kilka koncertów kolęd. Dzisiaj podczas Mszy św. o 10:30 śpiewy kolęd będzie prowadził nasz zespół muzyczny, po Eucharystii – koncert. W piątek 19 stycznia o 19:00 będzie wyjątkowy koncert pt. ,,Kolęda przetrwania” organizowany przez IPN. Podczas koncertu obok popularnych kolęd oraz pastorałek wykonane zostaną kolędy obozowe i okupacyjne (np. Kolęda Katyńska czy Kolęda Warszawskich Powstańców). Koncert ten ma uczcić pamięć tych, którzy w okresie niewoli pielęgnowali w sobie czas Bożego Narodzenia. W niedzielę 21 stycznia podczas Mszy św. o 12:00 śpiewy kolęd będzie prowadził zespół Ale Cantare z Płoskiego, po Eucharystii – koncert. Serdecznie zapraszamy też na wspólne kolędowanie z naszym chórem parafialnym w niedzielę 14 stycznia po Mszy św. o 12:00 w Infułatce. Zaproszenie kierujemy szczególnie do seniorów i osób samotnych.
  2. Od 13 do 19 stycznia w naszej Katedrze będzie Ikona św. Józefa. Peregrynację ikony w całej Polsce organizują Rycerze Kolumba. W sobotę 13 stycznia podczas Mszy św. o 18:00, której będzie przewodniczył i kazanie wygłosi Pasterz Diecezji, będziemy się modlić o uświęcenie rodzin, a wcześniej o 16:30 będzie konferencja proboszcza ks. Roberta Strus o św. Józefie, o 17:00 modlitwa różańcowa przed Najświętszym sakramentem. Serdecznie zapraszamy.
  3. Porządek wizyty duszpasterskiej na najbliższy tydzień:

8 stycznia (poniedziałek)

od 9:00 Peowiaków 22; od 10:30 Peowiaków 24

od 15:30 Kilińskiego 42 (4 księży); od 16:00 Świerkowa (1 ksiądz)

9 stycznia (wtorek)

od 9:00 Peowiaków 26 i 32; od 10:00 Peowiaków 28 i 30

od 15:30 Redutowa 2 i 4 (4 księży); od 16:00 Redutowa domy prywatne numery 3-15 (1 ksiądz)

10 stycznia (środa)

od 9:00 Peowiaków 40A

od 15:30 Kamienna 13 (3 księży) i Piłsudskiego 10 (2 księży)

11 stycznia (czwartek)

od 9:00 Peowiaków 34, 38 i 42; od 10:00 Peowiaków 36, 40, 44 i 46

od 15:30 Oboźna 7 (3 księży) i Oboźna 9 (2 księży)

12 stycznia (piątek)

od 9:00 Peowiaków 48, 50 i 52; od 10:00 Peowiaków 50A

od 15:30 Oboźna 13 (2 księży) i Oboźna 19       (3 księży)

Sobota 13 stycznia

od 9:00 Kol. Mokre przy lotnisku od  torów numery 8-24E  (2 księży); Kol. Mokre przy lotnisku od  Żdanowa numery 95-113 (2 księży)

od 12:00 Kol. Mokre od Łanowej   numery 31-56 (1 ksiądz); Kol. Mokre od Klonowej numery 1-7, 14-16, 21-28, 93B  (1 ksiądz); Kol. Mokre od Myśliwskiej numery 63-78 (1 ksiądz); Kol. Mokre od Myśliwskiej numery 74-111 (1 ksiądz)

Bardzo dziękujemy za życzliwe przyjmowanie księży, za wspólną modlitwę, zaufanie, zgłaszanie uwagi i propozycje. Bóg zapłać za składane ofiary. Plan wizyty jest w gablocie z ogłoszeniami i stronie internetowej Parafii.

4. Dzisiaj o 15:00 w Infułatce będzie spotkanie opłatkowe rodzin z Domowego Kościoła, a w niedzielę 14 stycznia w sali obok kancelarii – spotkanie opłatkowe Straży Honorowej NSPJ. Zapraszamy na nie wszystkich czciciele Serca Jezusowego.

5. Przy wyjściu z Katedry można nabyć najnowszy numer „Niedzieli” cena 10 zł.