W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości – 10 listopada –  odbył się koncert  muzyki patriotycznej. Wśród Organizatorów należy wymienić ks. Sławomira Koronę, p. Mariusza Gierę, p. Ewę Maziarz oraz Julię Kozłowską. Podczas koncertu przypomniane zostały hymny, pieśni oraz  piosenki, które towarzyszyły narodowi polskiemu na przestrzeni dziejów. Wśród zaprezentowanych utworów pojawiły się: Bogurodzica, O Panie któryś jest na niebie, Biały krzyż  czy Legiony. Celem koncertu było m.in. przybliżenie historii Polski. Zamysłem Organizatorów było także, aby przez aktywny udział słuchaczy we wspólnym śpiewie, zachęcić ich do kontynuowania tradycji wspólnego śpiewania w gronie rodzinnym i towarzyskim, aby rozwijać poczucie więzi narodowej.