W Pierwszą Sobotę Grudnia

odbył się kolejny Wieczernik Maryjny. Uroczysta Msza Święta, rozważanie tajemnicy Zwiastowania podczas Wystawienia Najświętszego Sakramentu, odmówienie radosnej części różańca oraz Apel Jasnogórski po raz kolejny wpisały się w uroczyste realizowanie słów Maryi, która prosiła aby w ten sposób przeżywać nabożeństwo ku Jej Niepokalanemu Sercu. Tak jak każdego miesiąca wspólnota Rycerzy Kolumba, poprzez swoją obecność, przygotowanie liturgii oraz poprowadzenie modlitwy różańcowej, zaangażowała się w przeżywanie naszej uroczystości.