1. Bardzo dziękujemy ks. Piotrowi za wygłoszone słowo Boże. Serdecznie zachęcamy do udziału w Misjach Świętych. Ksiądz Piotr będzie głosił nauki misyjne 8 września podczas odpustu o godzinach: 7:30, 9:00, 10:30 i 18:00, na sumie o 12:00 homilię wygłosi Biskup Marian Rojek. W kolejne dni nauki misyjne będą na Mszach św. o 6:30, 8:00 i 18:00, za wyjątkiem niedzieli. Podczas misji będzie też kilka nauk dla wybranych grup: w piątek na 18:00 zapraszamy młodzież, w sobotę na 18:00 – małżeństwa, w niedzielę na 12:00 (11 września) – rodziców z dziećmi (po Mszy św. poświęcenie tornistrów i błogosławieństwo dzieci), a w poniedziałek (12 września) zapraszamy na 6:30, 8:00 lub 18:00 seniorów i osoby chore. W sobotę (10 września) podczas każdej Mszy św. będzie spowiedź z okazji misji. Zakończenie misji 13 września.
  2. Już dzisiaj bardzo dziękujemy za prace związane z przygotowaniem do odpustu i misji, członkom wspólnot religijnych za odnowienie chorągwi, panu Kościelnemu za odnowienie krzyża misyjnego, rodzinie z Zamościa za sfinansowanie remontu cokołu pod figurą Matki Bożej i oczyszczenia figury. Bóg zapłać za złożenie dwóch złotych krzyżyków jako wota dla Matki Bożej Odwachowskiej od śp. Stanisława i śp. Leonii Michalskich z ul. Peowiaków.
  3. W dniu odpustu Straż Honorowa będzie zbierać ofiary na tablicę poświęconą Prymasowi Tysiąclecia.
  4. Dzisiaj I niedziela miesiąca – po Mszy św. o 12:00 zmiana tajemnic różańcowych dla Kół Żywego Różańca; o 15:00 – Msza św. na cmentarzu komunalnym.
  5. Spotkanie członków wspierających Legionu Maryi w środę o godzinie 16:30.
  6. W następną niedzielę ofiary składane na tacę będą przeznaczone na prace remontowe w naszej Parafii. W ostatnim czasie złożono na ten cel ofiary indywidualne: 4×50 zł, 3x100zł, 200zł, 1000zł i 200zł od KŻR nr 5 św. Mikołaja.

7.     W następną niedzielę odpust w Parafii Świętego Krzyża w Zamościu. Suma odpustowa o godzinie 12.00, kazanie będzie głosił ks. Karol Jędruszczak. W Krasnobrodzie w następną niedzielę – Diecezjalne Święto Plonów.

  1. Przy wejściach do Katedry można nabyć najnowszy numer „Niedzieli”. Od najnowszego numeru tygodnika „Niedziela”, dołączany będzie do niego dodatek 24-stronnicowy tygodnik „Bliżej życia z wiarą”, poświęcony sprawom związanym z życiem duchowym, formacją i tym, co związane jest z łaską Bożą. Nie zabraknie w nim też porad życiowych. Wydawca „Niedzieli” chce dotrzeć do tych, którzy wolą nieco lżejsze, magazynowe formy czasopism, nie rezygnując jednocześnie z przekazywania wartości. W związku z tą nową inicjatywą cena tygodnika „Niedziela” wynosi 10 zł.
  2. Dnia 17 października br. będzie w Katedrze bierzmowanie młodzieży. Osoby, które kończą przygotowanie, mogą zapoznać się ze szczegółowymi terminami kolejnych spotkań na stronie internetowej parafii w zakładce BIERZMOWANIE MŁODZIEŻY.
  3. Dnia 5 grudnia br. będzie w Katedrze bierzmowanie osób dorosłych. Szczegółowe informacje i zapisy do 10 października u ks. Konrada.