Drodzy Siostry i Bracia w Chrystusie!

Boży Syn w swojej wielkości, doskonałości i wszechmocy równej Ojcu i Duchowi Świętemu nie lęka się zrezygnować z tych właściwości, aby dla nas stać się małym, jako Boże Dziecię w Betlejem i pozostać obecnym z nami pod postacią Chleba z nieba w każdej Eucharystii. Bóg jest tak potężny, że nie obawia stać się bezbronnym w tajemnicy Maleńkiej Miłości – złożonej w stajence na sianie. W dziecięcej otwartości doświadczając ubóstwa tego świata i zadziwienia palestyńskich pasterzy otwiera dla nas swoje małe rączki, bo nas kocha i pragnie abyśmy Go przyjęli do naszego życia.

Jezus Chrystus pełen dobroci dla każdego człowieka ukrywa swoją boską chwałę, rodzi się pośród najbiedniejszych, byśmy mogli Go spotkać i z Trzema Królami odnaleźć, przez miłość i miłosierdzie pozwala się dotknąć w naszych bliźnich. Bóg przynosi pokój serca ludziom dobrej woli i pragnie nim obdarzyć wszystkie narody a szczególnie tych, co są bezpośrednio dotknięci wojną, nienawiścią i złem.

 

Błogosławionych i pełnych Bożych darów Świąt Bożego Narodzenia a także pełnego pokoju i mocnej nadziei w Nowym Roku Pańskim, życzy z wyrazami szacunku, modlitwą i pasterskim błogosławieństwem.

† Marian Rojek
Biskup Zamojsko-Lubaczowski

† Mariusz Leszczyński
Biskup Pomocniczy